Cerita Anak Islami Abu Bakar - Kisah sahabat Nabi ini menceritakan tentang kebaikan dan ketaatan Abu Bakar kepada Rasulullah. Mendapat gelar Ash-Sidiq sendiri yang berarti jujur dan tanpa ragu membenarkan dan percaya beberapa peristiwa yang mustahil di nalar manusia yang terjadi kepada Rasulullah, ia

Dan juga menceritakan tentang bagaimana cerita Sahabat Nabi Abu Bakar mendapatkan gelar As-Shidiq. Kira=kira tepatnya seperti apa yah?
Cerita Anak Anak, Cerita Anak Pendek, Cerita Anak, Kumpulan Cerita Anak, Dongeng Anak, Dongeng Anak Pendek, Dongeng Anak Anak, Kumpulan Dongeng Anak
Cerita Islami Anak Abu Bakar Ash-Sidiq

Semoga semua kebaikan di cerita ini kita dapat ambil hikmahnya dan dapat menerapkanya ke diri kita dan anak-anak kecil sahabat sastraindo.

Cerita Islami Sahabat Nabi Abu Bakar Ashsidiq

Aban Bakar atau Abdul Ka'bah dilahirkan di kota Mekkah pada tahun 51 Sebelum Hijriah (atau tahun 751 M). Beliau termasuk orang pertama yang meyakini dan memercayai Rasulullah SAW adalah benar utusan Allah SWT. 

Abu Bakar lalu mengajak Zubair bin al-Awwam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abu 'Ubaidah bin Jarrah untuk ikut memeluk agama islam. 

Mereka semua disebutkan sebagai sepuluh orang yang diberitakan akan masuk ke surga. 

Nama Abdul Ka'bah memliki arti hamba Ka'bah. Rasulullah kemudian mengubah nama itu menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. 

Rasulullah juga memberi gelar "As-Siddiq" kepada Abu Bakar As-Siddiq artinya ”yang membenarkan atau memercayai kalian tahu kenapa Rasulullah memberikan gelar itu kepada Abu Bakar?

Suatu malam, Rasulullah yang ditemani oleh Malaikat Jibril mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. 

Dalam perjalanan itu, Allah SWT menurunkan perintah kepada Rasulullah dan seluruh umat muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu. Perjalanan Rasulullah ini kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. 

Saat Rasulullah kembali dan menyampaikan perintah Allah SWT, tidak ada seorangpun yang percaya kepadanya. Semuanya meragukan cerita perjalanan Rasulullah yang dilakukan hanya dalam waktu semalam. 

Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jika kehendak-Nya sudah turun, maka itu akan terjadi. Allah SWT telah berkehendak agar Rasulullah menempuh perjalanan dengan jarak jauh itu hanya dalam waktu semalam. 

Dan Abu Bakar adalah orang pertama yang tanpa ragu memercayai terjadinya isra Mi'raj. Begitulah kemudian Rasulullah memberikan gelar ”As-Siddiq” kepada Abu Bakar. 

Abu Bakar selalu disegani karena kebijakannya. Beliau juga pandai dalam ilmu nasab, yaitu ilmu yang mempelajari silsilah suatu suku dan juga cara penceritaannya. Beliau tidak pernah sekalipun minum arak ataupun menyembah patung.

Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat. "Siapa diantara kalian yang hari ini berpuasa?” ”Saya, wahai Baginda Rasul? jawab Abu Bakar
"Siapa diantara kalian yang telah memberi makan orang miskin ? "Saya, Baginda Rasul? jawab Abu Bakar. 

"Siapa diantara kalian yang telah menjenguk dan mendoakan orang sakit?” "Saya, Baginda Rasul!” jawab Abu Bakar lagi. 

Setelah itu Rasulullah bersabda, ”Sekiranya sifat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maka kelak dia akan masuk surga".

Tingkah laku dan sika  Abu Bakar yang selalu rajin beribadah dan baik kepada sesama menunjukkan kemuliaannya sebagai seorang muslim yang taat. 

Abu Bakar memiliki tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Asma' Aisyah, dan Ummu Kultsum. Aisyah kemudian menjadi istri Rasulullah. 

Hubungan kekeluargaan Rasulullah dan Abu Bakar pun menjadi semakin dekat. 
Setelah Rasululllah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin (khalifah) oleh kaum muslimin pada tahun 11 hijriah. 

Pada waktu dipilih menjadi khalifah, Abu Bakar berkata, "Aku diangkat menjadi pemimpin kalian tapi bukan berarti aku yang paling baik dari kalian. 

Tetapi jika aku melakukan kebaikan maka kalian harus menolongnya dan jika aku berbuat kesalahan maka kalian wajib meluruskan  dan mengingatkan aku. Ingat kejujuran adalah amanah dan berdusta adalah khianat dan merupakan pengingkaran terhadap yang benar.

Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar sangat tegas memerangi orang-orang gang keluar dari Islam (murtad) dan yang tidak mau membayar zakat. 

Abu Bakar juga memimpin pengeboran agama islam ke berbagai wilayah dan membuat Islam berjaga. Selain itu, Abu Bakar bekerja keras untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran (mushaf) yang tersebar di berbagai pelosok. 

Abu Bakar menjadi khalifah selama dua tahun tiga bulan. Beliau wafat pada tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah ketika wafat. Abu Bakar dimakamkan berdekatan dengan makam Rasulullah. 

Sebelum wafat, Abu Bakar telah berwasiat kepada Umar bin Khattab untuk meneruskan kekhalifahan.

Pesan Moral Cerita Islami Anak
Ikutilah perilaku Abu Bakar sebagai seorang pemimpin yang selalu menjaga kehormatan diri, selalu berkata benar (jujur). dan mengutamakan kepentingan umum janganlah kita menjadi orang yang tidak mau dikritik dan haus akan kekuasaan. 
Itulah cerita islami anak tentang Abu Bakar As-Shidiq semoga kisah sahabat Nabi Muhammad dapat diterapkan di anak-anak kita. Amin.